Sut y dylwn i gyfeirnodi taenlen?

Caiff taenlen ei hystyried yn set ddata, a dylid ei chyfeirnodi fel a ganlyn:

Cyfeirnod Taenlen

Cyfeirnod:

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn gyhoeddi). Teitl y set ddata. http://URL

Dyfyniad yn y testun:

(Awdur, blwyddyn).


Answer

  • Last Updated Mar 13, 2024
  • Views 128
  • Answered By

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0