Sut ydw i’n cyfeirio at linell benodol mewn cerdd neu ddrama gan ddefnyddio dull cyfeirnodi APA?

Enw’r awdur, y dyddiad a rhif y dudalen yw’r unig bethau y mae eu hangen wrth ddefnyddio dull cyfeirnodi APA. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cynnwys cyfeirnod llinell yn gryf, gallwch ei ychwanegu ar ôl rhif y dudalen. Dylech hefyd wirio unrhyw ganllawiau penodol gyda’ch darlithydd.

Enghraifft

“To Strive, to seek, to find and not to yield” (Tennyson, 2004, t. 28, llinell 70)

“When shall we three meet again” (Shakespeare, 2010, t. 3, Act I.1, llinell 1)


Answer

  • Last Updated Feb 03, 2023
  • Views 106
  • Answered By Sian Neilson

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0