Sut ydw i'n ddyfynnu mwy nag un darn o waith yn y testyn yn arddull APA (7fed arg.)?

Os ydych am gyfeirio at ddau ddarn o waith neu ragor yn y testyn, yna mae angen eu rhoi yn yr un cromfachau, ywchanegwch gwahannod,  ac hefyd eu rhestru yn ôl enwau’r awduron yn nhrefn yr wyddor:

Er enghraifft:

....(Phillips et al., 2010; Rolfe et al., 2010).


Answer

  • Last Updated May 15, 2024
  • Views 40
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0