Sut ydw i'n cyfeirio at Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn yn arddull APA (7fed arg.)?

Yn y testyn:

UNICEF UK (1989)....
neu
...(UNICEF UK, 1989).  

Yn y rhestr gyfeiriadau:

UNICEF UK. (1989). The United Nations convention on the rights of the child. https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_ga=2.78590034.795419542.1582474737-1972578648.1582474737


Answer

  • Last Updated Mar 13, 2024
  • Views 134
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0