A yw'n dderbyniol defnyddio meddalwedd megis Grammarly i wirio fy atalnodi a'm gramadeg a sicrhau nad wyf yn llên-ladrata?

Nid argymhellir defnyddio Grammarly na gwiriwr llên-ladrata arall. Ewch i'n tudalennau ar Osgoi Camymddwyn Academaidd i gael mwy o fanylion ac i gael cymorth pellach https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/camymddygiad-academaidd/


Answer

Topics

  • Last Updated May 13, 2021
  • Views 41
  • Answered By

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0