Sut y gallaf gael gafael ar feddalwedd Eviews?

Mae gan yr Ysgol Reolaeth drwydded rhwydwaith ar gyfer EViews yn y labordai cyfrifiaduron yn yr Ysgol Reolaeth ynghyd â'r cyfrifiaduron yn y llyfrgell.  Oherwydd cyfyngiadau trwydded, ni all myfyrwyr ei defnyddio ar eu cyfrifiaduron personol.  I gael mynediad at y feddalwedd ewch i Apiau Arbenigol yn y Bwrdd Gwaith Unedig.  Byddwch yn dod o hyd i EViews o dan Adnoddau'r Ysgol Reolaeth.

Gellir prynu fersiwn myfyrwyr o EViews.  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn: http://www.timberlake.co.uk/software/eviews.html#students


Answer

Topics

  • Last Updated Jun 07, 2019
  • Views 45
  • Answered By Allison Jones

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0