Sut gallaf gyrchu erthyglau o The Financial Times?

Mae Prifysgol Abertawe wedi tanysgrifio i'r Financial Times. I ddarllen erthyglau a chynnwys arall, cofrestrwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost yn y Brifysgol. Ar ôl i chi gofrestru, bydd modd i chi gael mynediad rhwydd at FT.com gan ddefnyddio Single Sign On (SSO).

Os cewch anhawster wrth fewngofnodi gan ddefnyddio SSO, cliciwch ar y ddolen ‘Having problems logging in?’ i gael côd dilysu. Os na fydd hyn yn gweithio neu os bydd gennych gwestiynau am FT.com, e-bostiwch SoMLibrary@abertawe.ac.uk neu rhowch wybod am eich problem i'r Ddesg Wasanaeth


Answer

Topics

  • Last Updated Oct 04, 2023
  • Views 51
  • Answered By

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0