Sut ydw i'n cael mynediad i STATA?

Rheolir y drwydded STATA gan yr Ysgol Reolaeth yn hytrach na’r llyfrgell ac mae ar gael i fyfyrwyr sydd wedi ymrestru ar fodiwl sy’n gofyn am STATA. Cysylltwch â som-it@swansea.ac.uk os nad ydych yn gallu cyrchu STATA gan y bydd angen i chi gael trwydded.

Mae STATA ar gael ar gyfrifiaduron Yr Ysgol Reolaeth yn ystafelloedd 109, 117 a 128. Mae rhai cyfrifiaduron personol ar gael trwy fynediad o bell, felly nid oes rhaid i chi ymweld â'r campws. Mae gennym gyfarwyddiadau ar gyfer mynediad CP o bell ar My Uni ac mae dolen i gael mynediad at y cyfrifiaduron o bell. Dewiswch gyfrifiadur personol o un o'r ystafelloedd uchod. Fe welwch STATA yn bwrdd gwaith unedig ZenWorks. Os ydych chi'n cael trafferth cael mynediad at gyfrifiaduron personol o bell, efallai y bydd Gwasanaethau TG yn gallu helpu. Gellir cysylltu â nhw drwy’r Ddesg Wasanaeth TG neu ITservicedesk@swansea.ac.uk.


Answer

Topics

  • Last Updated Aug 02, 2023
  • Views 50
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0