Materion technegol gyda Pearson Revel.

Materion technegol gyda Pearson Revel.

Unrhyw anawsterau technegol rhowch gynnig ar y canlynol:

Tiwtorial hunangymorth: https://support.pearson.com/getsupport/s/article/Browser-Settings?p=recommended-browser-settings/recommended-browser-settings

Dylech allu dewis y porwr rydych chi'n ei ddefnyddio ac yna gweithio trwy bob un o'r sgriniau sy'n dangos cam wrth gam sut i ffurfweddu'r porwr ar gyfer mynediad.

Mae cymorth technegol hefyd ar gael yn uniongyrchol gan Pearson: https://support.pearson.com/getsupport


Answer

Topics

  • Last Updated Feb 09, 2022
  • Views 48
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0