A allaf gael mynediad at Covidence ar gyfer fy adolygiad systematig?

Mae gan y Brifysgol drwydded sefydliadol sy’n caniatáu dim ond staff neu fyfyrwyr yn yr Ysgol Seicoleg i ofyn am gyfrif. Cysylltwch ag Ian Russell R.I.Russell@swansea.ac.uk os ydych angen mynediad.


Answer

  • Last Updated Sep 27, 2023
  • Views 47
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0