Sut mae cyrchu Refinitiv Workspace (Eikon/Datastream)?

Cyfyngir ar fynediad at Refinitiv Workspace. Os oes angen i chi ddefnyddio’r adnodd hwn, gofynnwch i gydlynydd eich modiwl neu oruchwyliwr eich traethawd estynedig e-bostio tîm y llyfrgell yn SoMLibrary@abertawe.ac.uk


Answer

Topics

  • Last Updated May 15, 2024
  • Views 52
  • Answered By Elen Davies

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0