A allaf gael unrhyw help i ddysgu sut i ddefnyddio offer Microsoft Office?

Gall yr holl aelodau staff a fyfyrwyr presennol lawrlwytho copïau am ddim o Microsoft Office 365 ar eich cyfrifiaduron personol a dyfeisiau symudol (ar hyd at 5 dyfais). Gallwch lawrlwytho hwn o wefan y gwasanaethau TG.

Mae llawer o gymorth ym Mhrifysgol Abertawe ar sut i ddefnyddio cynhyrchion Microsoft Office fel Excel, Word a PowerPoint. Mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd (CAS) yn cynnal cyrsiau rheolaidd, gallwch gofrestru i'r rhain trwy wefan CAS.


Answer

Topics

  • Last Updated Mar 22, 2024
  • Views 4
  • Answered By

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0